April 6, 2016
Ugo Rondinone/Madame Figaro
April 20, 2016
Marseille/Tag Heuer